5. Overleggen

Overleggen betekent dat men op gelijkwaardige wijze vorm geeft aan het contact. Men brengt zijn eigen mening in, maar probeert die niet ten koste van de goede verstandhouding op te leggen. Beide partijen streven er naar om tot een oplossing te komen, waarin men elkaars standpunt gaat delen (overtuigen) of men er in slaagt verschillende standpunten te verenigen. 

Hoe doe ik dat? 

Bijzondere vormen van overleg zijn: feedback hanteren, omgaan met klachten en kritiek, conflict hanteren en vergaderen.

Meer weten over communicatie? Zie ook de ELO-communicatie: Consultvoering: Overleggen