2. Gerichte anamnese

Als sprake is van een duidelijk herkenbaar en afgebakend probleem, kan men zich beperken tot een gerichte of klachtgerichte anamnese. 

Hoe doe ik dat?
U richt zich op het verkrijgen van inzicht in: 
- aard of kwaliteit van de klacht (verschijnselen) 
- localisatie of plaats van de klacht 
- ernst en frequentie (intensiteit)
- chronologie: aanvang, beloop, variaties
- samenhang; in welke situaties (context), maar ook: 
- invloeden (wat maakt het erger/minder erg) 
-(zelf)therapie; wat helpt (niet)? 
- begeleidende verschijnselen, nevenklachten 
- eigen ideeën (vooral verklaringen).

Op basis van het verkregen inzicht legt u verbanden met bestaande kennis en komt u tot een diagnose. 

Meer weten over communicatie? Zie ook de ELO-communicatie: Consultvoering: Probleem verhelderen