3. Voorlichten

Voorlichten is het gebruiken van informatie-overdracht om de ander in staat te stellen diens problemen te aanvaarden, op te lossen en/of te voorkomen. Behalve dat voorlichting aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dient de vorm van de voorlichting aan te sluiten bij de gestelde doelen.

Hoe doe ik dat? 

Meer weten over communicatie?Zie ook de ELO-communicatie: Consultvoering: Voorlichten