1. Probleemverhelderen

Probleem- of vraagverhelderen houdt in dat men probeert een zo correct en volledig mogelijk beeld te krijgen van het probleem en degene die daarvoor aandacht vraagt. Op basis van dat beeld komt men tot een eerste globale analyse van de belangrijkste processen en determinanten. 

Hoe doe ik dat?

Meer weten over communicatie? Zie ook de ELO-Communicatie: Consultvoering: Probleemverhelderen