Vragen tbv VETO

Hoe kunt u het beste steun mobiliseren? à u benadert de juiste persoon of instantie, u bereidt het verzoek aan de ander goed voor, u zorgt voor een goede samenwerking, u herstelt eventuele verstoringen in het contact en u neemt op passende wijze afscheid.
Bij wie kunt u het beste aankloppen voor advies en steun die verder gaat dan uw naasten kunnen bieden? à Lotgenoten
Waarom kunnen naasten een belangrijke bron van steun zijn? à zij kunnen u met hun aanwezigheid, raad en daad terzijde staan.


Wie is het eerste aanspreekpunt voor PMS-patienten? à De huisarts
Wat is het nut van lotgenotencontact? à Zelfhulpgroepen kunnen vrouwen erkening en hulp geven.


Wat is de definitie van overleggen? à Op gelijkwaardige wijze vorm geven aan het contact.Beide partijden streven er naar om tot een oplossing te komen, waarin men elkaars standpunt gaat delen of men er in slaagt verschillende standpunten te verenigen.