Wat kan ik verwachten van het eerste gesprek?

Wanneer u via de huisarts bij de specialist bent terechtgekomen, dan heeft de huisarts al met u gepraat en vaak ook al enig onderzoek bij u verricht. Zijn bevindingen en vragen zal hij kort in de verwijsbrief zetten, die u als het goed is ook zelf hebt kunnen lezen. Nadat u zich bij de balie van de polikliniek heeft gemeld, maar ook als u direct in het ziekenhuis wordt opgenomen, zal er een ziekenhuispasje voor u worden gemaakt (zie hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?) en er zal een (nog vrijwel leeg) dossier over u worden gemaakt. Dit noemt men de status. Hierin staan de persoonlijke gegevens, die ook op uw pasje te vinden zijn, zoals uw naam, adres, geboortedatum, en bevindt zich de verwijsbrief.

De specialist, waarnaar u bent verwezen, zal eerst deze gegevens doorlezen, alvorens hij met u zal spreken. Hij weet dus uw naam en weet ook in grote lijnen waarvoor u komt. Ook u weet al de naam van de specialist, wanneer deze op de verwijsbrief van de huisarts stond. Maar in veel gevallen zal de huisarts niet hebben verwezen naar één specialist, maar naar een bepaalde afdeling van het ziekenhuis, waar enkele specialisten samenwerken. Mocht dat het geval zijn, vraag dan bij de balie wie uw specialist zal zijn. Het is bovendien handig om zijn naam ergens op te schrijven, zodat u ook later naar hem kunt vragen.

Wanneer u aan de beurt bent, zal de specialist u verzoeken naar zijn spreekkamer te komen. Wanneer er iemand met u is meegekomen en u wilt dat deze persoon ook bij het gesprek aanwezig is, vraag dan aan de specialist of dat bezwaarlijk is. Over het algemeen zal dat echter geen probleem zijn.

onderzoek voorafgaand aan het bezoek

doel van het gesprek

diagnose

anamnese

onderwerpen die in de anamnese aan bod komen

betekenis van de klachten

belang van een goede voorbereiding