Vervolgafspraak voor verder onderzoek

De specialist maakt met u een vervolgafspraak om verder onderzoek te doen. Uiteraard legt hij u daarbij uit wat het doel is van het onderzoek, hoe het zal verlopen en wanneer het gaat gebeuren. In veel ziekenhuizen geeft men u tevens een folder mee waarin uitgebreid staat wat het onderzoek inhoudt en wat u soms als voorbereiding voor dit onderzoek moet doen. U mag soms 24 uur van te voren niet eten of u moet de urine van 24 uur verzamelen. Het is verstandig deze folder meteen in het ziekenhuis rustig door te lezen. Wanneer u dan nog vragen heeft, dan kunt u deze meteen aan één van de registratieassistenten stellen. In welke typen onderzoek bestaan er? kunt u meer lezen over de aanvullende onderzoeken. Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders al ruim van te voren met het kind over het onderzoek en de behandeling praten in woorden die het kind begrijpt. Ook is het prettig voor het kind als de ouders tijdens het onderzoek of de behandeling zo dicht mogelijk in de buurt blijven. In hoe moet ik me opstellen wanneer ik met mijn kind naar de dokter ga? wordt wat uitvoeriger ingegaan op het onderzoek en de behandeling van kinderen.