Onderzoek voorafgaand aan het bezoek

Soms zal men u vragen eerst één of meer onderzoeken te ondergaan, alvorens u met de specialist zult spreken. Zo is het gebruikelijk dat er eerst een onderzoek naar de werking van het hart (electrocadiogram) plaatsvindt, als u met hartklachten bent doorverwezen naar de cardioloog (hartspecialist). In welke typen onderzoek bestaan er? worden deze aanvullende onderzoeken uitgebreider besproken.