Kritiek

Gelukkig proberen de meeste ziekenhuizen tegenwoordig het verblijf voor de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Men houdt rekening met individuele wensen wat betreft voeding en bezoek. Ook laat men voorzover onderzoek en behandeling dat toelaten, patiënten zelf de daginvulling bepalen, en men probeert ook steeds meer de patiënten vriendelijk te bejegenen. Dat neemt niet weg dat veel patiënten kritiek hebben op een aantal zaken (zie (on)aangenaam?)