Betekenis van de klachten

U dient te beseffen dat voor een arts uw klachten een andere betekenis hebben dan voor uzelf. Voor u zijn de klachten een ingrijpende ervaring in uw leven, waardoor uw dagelijks leven verstoord raakt en waarover u zich ongerust maakt. Voor een arts zijn uw klachten echter één van de vele problemen waar hij dagelijks mee in aanraking komt. De arts heeft zeker wel begrip voor uw zorgen, maar zal uw zorgen slechts ten dele kunnen meevoelen.