Wat kan een patiëntenvereniging voor mij betekenen?

De zorg die een specialist aan u besteedt, is vooral medisch van aard. Ziekte is echter niet alleen een medisch probleem, maar heeft ook emotionele en sociale gevolgen. Dit geldt des te meer, naarmate het gaat om een langdurige ziekte waarvoor ingrijpende behandelingen nodig zijn en/of die blijvende beperkingen met zich meebrengt. In zo'n geval is het zeker voorstelbaar dat u behalve aan medische zorg ook behoefte heeft aan steun en begeleiding. Een patiëntenvereniging kan u die steun en begeleiding bieden. Maar ook voor meer informatie over uw ziekte en de behandeling en voor hulp bij de behandeling van een klacht kunt u meestal terecht bij een patiëntenvereniging.