Wat is een patiëntenvereniging?

Een patiëntenvereniging, een patiëntenorganisatie of een consumentenorganisatie kan een grote betekenis voor u hebben, als u steun zoekt bij het omgaan met uw ziekte, bij het verwerken van uw ervaringen in de gezondheidszorg en bij het behandelen van eventuele klachten. Terwille van de leesbaarheid wordt hier alleen de term patiëntenvereniging gebruikt, waarbij dan tevens de (overkoepelende) patiëntenorganisaties bedoeld worden.

Patiëntenverenigingen hebben meestal als algemene doelstelling de belangen te behartigen van patiënten of van de mensen uit hun naaste omgeving. Deze belangenbehartiging kan een algemeen karakter hebben en bijvoorbeeld bestaan uit het streven naar verbetering van de voorzieningen of uit het opkomen voor de rechten van patiënten. De belangenbehartiging kan ook een meer individueel karakter hebben en bijvoorbeeld bestaan uit het geven van adviezen, hulp en begeleiding aan patiënten. Een belangrijke taak van veel patiëntenverenigingen is bovendien haar leden met elkaar in contact te brengen en hen zo de gelegenheid te geven de ervaringen met hun ziekte en met de gezondheidszorg uit te wisselen.

wat kan een patiëntenvereniging voor mij betekenen?

wat is de geschiedenis van de patiëntenbeweging?

waaruit bestaat het werk van de patiëntenverenigingen?