Omgaan met artsen

Alvorens in te gaan op de wijze van communiceren, is het van belang te beseffen waarom een goed gesprek met de arts van belang is. 

Als u met uw arts praat, kan dat op verschillende manieren: 
1. Er is sprake van een aantal algemene richtlijnen.
2. Soms zijn algemene richtlijnen onvoldoende. Enkele meer specifieke adviezen zijn:
- Artsen zijn doorgaans best bereid om de informatie te verstrekken die zij voor u relevant achten. Dat is niet altij de informatie die u zelf ook het meest belangrijk vindt. In dat geval is het zaak dat u er zelf voor zorgt dat u voldoende informatie krijgt en deze ook begrijpt en onthoudt. 
- wat kan ik doen als de arts moeilijke woorden gebruikt?
- wat is mijn rol bij het besluit tot behandeling?
- wat zijn de voordelen van overleggen met de arts? 
- over welke punten moeten mijn arts en ik overeenstemming vinden om mijn klacht te kunnen (laten) behandelen?
- wat moet ik de arts vertellen / wat moet de arts van mij weten om een goed beeld van mijn klacht / situatie te krijgen?
- welke type vragen kan ik het beste aan de arts stellen?
- wanneer kan ik het beste vragen stellen?
- hoe moet ik vragen om meer (schriftelijke) informatie
- wat als mij dokter anders denkt dan ik (verschil in perspectief)?