Lotgenotencontact

Zelfhulpgroepen kunnen vrouwen erkenning en hulp geven voor hun problemen. De stichting Selene coördineerde in het verleden activiteiten, waaronder zelfhulpgroepen, op het gebied van PMS. Het is niet duidelijk of dit nu nog het geval is. Het (oude) adres is: Nieuwegracht 24A, 3512 LR Utrecht; tel.: 030 - 233 17 77.

Een recent initiatief op dit gebied, maar in meer algemene zin en dus niet uitsluitend gericht op PMS, is het Informatie Centrum Gynaecologie (info@icgynaecologie.nl).