Naasten

Onder naasten verstaat men partners, kinderen, ouders, familie en vrienden, kortom iedereen die emotioneel dichtbij u staat. Naasten kunnen een belangrijke bron van steun zijn door u met hun aanwezigheid, raad en daad terzijde te staan. Soms gaat dat vanzelf, soms moet u de gewenste steun mobiliseren.