Diagnostiek

Diagnostiek is het benoemen van een ziekte of aandoening, waarbij oorzaken en het te verwachten beloop (prognose) worden vastgesteld. 

Hoe gaat dat?