Artsen

Eerste aanspreekpunt voor vrouwen met PMS is doorgaans de huisarts. Indien nodig vindt verwijzing naar andere professionele hulpverleners, maar ook naasten en lotgenotencontact kunnen bij het aanpakken van problemen worden ingezet.

Hoe benadert een arts PMS?
Zowel huisartsen als specialisten werken volgens een vast stramien dat uit de volgende stappen bestaat:

  1. kennismaking- en probleemoriëntatie; eerste verkenning van de klachten
  2. diagnostiek; vaststellen van de ziekte en de meest waarschijnlijke oorzaken daarvan  
  3. indicatiestelling; bepalen wat er verder aan onderzoek of behandeling nodig is
  4. informed consent; met de patiënt tot overeenstemming komen over de aard van de ziekte en wat daar het best aan gedaan kan worden  
  5. behandelen; het nemen van maatregelen of geven van adviezen 
  6. afsluiting; nagaan of de behandeling heeft geholpen, eventueel verwijzen naar andere hulpverlener.   

Onder tab VETO vindt u enkele videovoorbeelden van een gesprek met de huisarts.