Feedback krijgen

Feedback krijgen is vergelijkbaar met het krijgen van (gratis) advies; doe er uw voordeel mee!

Hoe doe ik dat? (zie ook conflict hanteren)

1. luister actief naar de feedback, vooral naar de feitelijke klacht, de emotionele betekenis voor de ander en de wens/eis die hieruit voortkomt.

2. Benoem in een samenvatting de klacht, de betekenis en wens en sluit af met het benoemem nvan het gemeenschappelijk belang van een oplossing.

3. Beheers eigen emoties dus ga niet in diskussie, ontkracht de emoties van de ander niet, maar laat merken dat u die (h)erkent. Ga niet in de verdediging dus geen 'ja, maar...'-formuleringen!

4. Erken de feedback en bied zonodig verontschuldiging aan. NB: Dit is iets anders als aansprakelijkheid erkennen!

5. Geef desgewenst aanvullende informatie, maar doe dit gedoseerd, interactief en gebaseerd op feiten. Probeer zoveel mogelijk (eigen) meningen te vermijden. Herformuleer de kritiek en uw eigen visie desgewenst in termen van enerzijds..., anderzijds...

6. Bied een (procedurele) oplossing.