Wetmatigheden van emoties

Emoties kunnen helpen of juist hinderen in het bereiken van communicatieve doelen. Professioneel communiceren houdt in dat u handig gebruik maakt van emoties of tenminste hun negatieve invloed neutraliseert. 

Hoe doe ik dat?
U houdt rekening met het volgende:
1. Emoties zijn realiteit;
2. Emoties worden herbeleefd;
3. Emoties zijn kortzichtig;
4.Emoties versimpelen het oordeel;
5. Emoties werken blikvernauwend.