Beladen emoties

Hoewel emoties van levensbelang zijn, vindt lang niet iedereen ze altijd gepast; men spreekt dan van beladen emoties. Soms schaamt men zich voor de emotie of vindt men tenminste dat men er eigenlijk boven zou moeten staan. Je laat je immers niet kennen, niet het achterste van je tong zien etc. Toch kan het ook in die situaties voor u als gesprekspartner van belang zijn te laten zien dat u merkt dat de ander geemotioneerd is en bovendien dat u daar niet van schrikt.    

Hoe doe ik dat?
Als gevoelens van schaamte of gene een rol spelen, is het zaak om gevoelsreflecties nog voorzichtiger dan anders te plaatsen of ze in te bedden in een metacommunicatief kader