Psychologische factoren

Omdat beleving en gedrag van groot belang zijn, is het zaak om een goed inzicht te hebben in het psychische domein, waarin problemen en oplossingen zijn ingebed. 

Hoe doe ik dat?
U stelt zich op de hoogte van: 
1. Gebrek aan kennis, onjuiste kennis en/of gebrek aan vaardigheden;
2. Angsten en remmingen; door gebrekkige of onjuiste informatie of door negatieve ervaringen kunnen angsten en remmingen ontstaan die problemen bewerkstelligen en het oplossen daarvan of het genieten van het leven in de weg staan.
3. Zingevingproblematiek – al dan niet in een religieuze context – kan bijdragen aan disfunctioneren;
4. Emotionele en stressgerelateerde problemen kunnen hun uitwerking hebben op tal van levensgebieden.