Logistieke aspecten van voorlichting

Voorlichting komt vooral tot bloei in een daartoe geschikte cultuur en organisatie, maar vraagt daarnaast om vervulling van een aantal logistieke randvoorwaarden.

Welke logistieke randvoorwaarden zijn relevant?

Logistieke randvoorwaarden betreffen zowel de ruimtes als de (fysieke) hulpmiddelen die in die ruimtes worden gebruikt. We onderscheiden:
1. Ruimtes;
2. Hulpmiddelen, waarbij we een onderscheid maken tussen:
a. directe hulpmiddelen (ter directe ondersteuning van de patient);
b.indirecte hulpmiddelen (ter ondersteuning van directe hulpmiddelen).
NB: er is uiteraard een relatie tussen peronen en middelen d.w.z. dat de vraag moet worden beantwoord wie aanwezig is en de verschillende voorlichtingsactiviteiten uitvoert.