Randvoorwaarden (voorlichting)

Voorlichting is een belangrijk instrument om bepaalde doelen te bereiken, maar kan uiteraard alleen effectief zijn als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen voor een belangrijk deel in de zachte sector, maar uiteindelijk moet ook voorlichting ergens plaatsvinden en vorm krijgen dus zijn ook logistieke eisen relevant.

Welke voorwaarden stelt voorlichting?
- de luisteraar doet het werk!
- betrokkenen; voorlichting is maatwerk
- maatwerk vereist het integreren van diversiteit;
- sociale voorwaarden voor succesvol voorlichten;
- logistieke voorwaarden (ruimtes, middelen etc.);
- pakket van eisen; een overzicht van logistieke randvoorwaarden per voorlichtingsdoel.