3. Casus

Bekijk het videovignet onder tab VETO eerst eenmaal neutraal in zijn geheel. Bekijk het fragment daarna nogmaals met het oog op het beantwoorden van de volgende vragen:

a. Wat tracht de huisarts te bereiken?
b. Welke doelen worden gehaald, welke niet? 
c. Hoe efficiënt gebeurt dit? 

Welke suggesties heeft u om effectiviteit en/of efficiëntie te vergroten? 

NB: u kunt het fragment zo vaak afspelen als u wilt en/of het gaandeweg stopzetten. 

Ga verder met: inhoudelijke leerstof