Stappenplan

ONDER CONSTRUCTIE!!!

Doorloop alle onderstaande stappen en maak de beschikbare VETO's.

Inhoudsopgave:
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -
   aanpak; 
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie)   
5..Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8.Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie van deze manier van werken;

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk  leerplan!