7. Aanpassen pers.leerplan

Schrijf voor uzelf op (en bewaar): 

- Welke leerstof u verder nog nodig heeft?
- Wat u precies verder wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga verder met:
feedback aan docent