Stappenplan

Doorloop alle onderstaande stappen en maak de beschikbare VETO's.

Inhoudsopgave:
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -
   aanpak; 
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3.Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie):
    - Definitie en belang communicatieleer
    - 
Definitie en belang communicatie
    -
Symbolische informatie   

    - Gespreksonderwerpen; 
    - Diverse vormaspecten, zoals:
     

      a. niveaus van communicatie 
      b. communicatiemedia;
      c. verbale en nonverbale c
ommunicatie
;
      d. c
ongruente en paradoxale communicatie;       

   - Referentiekaders van betrokkenen;
   - Context van het contact. 

5.Eindtoets; waar staat u nu?
6.Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.Aanpassing persoonlijk leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9.Evaluatie van deze manier van werken;

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk  leerplan!