Inleiding

Om de kennis over de vaardigheden rondom Communicatie goed te leren beheersen, is een gestructureerde aanpak het best.

Hoe doe ik dat?
U hebt hiervoor een aantal modules ter beschikking die u los van elkaar of in onderlinge samenhang kunt gebruiken, zoals:
Inleidingen:
Definitie, relevantie en belang;
Basisbegrippen communicatieleer
- Gespreksvaardigheden;
- Consultvaardigheden;
Thema's:
- Slecht nieuwsgesprek
- Omgaan met emoties
Counselen;
- Conflicthantering;
- Kritiek, klachten en fouten
Multimodulaire cursussen
AIOS: Communicatie & Samenwerking;
- Health Counseling