Inhoudsopgave: algemeen

1. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
2. Casus; deze illustreert de essentie van deze vaardigheid i
3. Inhoudelijke leerstof
4. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
5. Reflectie;
6. Evaluatie & feedback.