Taal en omgang afstemmen

Niet iedereen spreekt dezelfde taal of heeft dezelfde culturele achtergrond; soms is sprake van verschillende referentiekaders. Om elkaar desondanks goed te begrijpen en problemen in de onderlinge verhoudingen te voorkomen, is het van belang dat de hulpverlener het initiatief neemt om een en ander even op elkaar af te stemmen.

Hoe doe ik dat?

Het afstemmen van referentiekaders is praten over communicatie en behoort derhalve tot het domein van de metacommunicatie.