Informed consent

De patiënt dient niet alleen toestemming te geven voor behandeling, maar in principe ook voor alle vormen van diagnostisch onderzoek. Aan het begin van het traject gaat men er impliciet van uit dat de stellen van de hulpvraag tevens de toestemming tot diagnostiek omvat. Dit is niet per definitie het geval dus zodra globaal helder is wat er aan de hand is of wat er verder nog aan diagnotiek moet gebeuren, dient men dit aan de patiënt mee te delen en moet deze expliciet instemmen met het voorgestelde traject.

Hoe doe ik dat?

U integreert:

- kennis over het belang van informed consent (psychologisch en juridisch);

- voorlichting en overleg met de patiënt over het doel van het medisch proces en de wijze waarop men dat gezamenlijk wil gaan bereiken (zie ook indicatiestelling).