Probleemverhelderen

Voor men aan oplossen begint, moet men eerst weten wat precies het probleem is. Geen therapie zonder diagnostiek! Hiervoor is informatie nodig en die kan men op diverse manieren verkrijgen. De meest gebruikte manier is communiceren in de vorm van een (vraag)gesprek. Belangrijke deelprocessen zijn daarbij: klachtverheldering, anamnese, maar bijvoorbeeld ook het nagaan waarom iemand uw (eerdere) advies niet kan opvolgen.

Hoe doe ik dat?
Een vraaggesprek, meestal in de vorm van een zogenaamde anamnese, intake of probleemanalyse, kent een vrij standaard structuur en aan de klacht of het probleem gerelateerde inhoud. Omdat het verkrijgen van informatie centraal staat, is luisteren de belangrijkste communicatieve activiteit.