Juistheid indicatie

Behandeling dient gebaseerd te zijn op een juiste diagnose en een gerichte indicatie. Indicatie betekent in dit verband dat de behandeling (of het vervolgonderzoek) past bij de diagnose volgens up to date medische normen. Men spreekt van contra-indicaties als duidelijk is dat er een negatief verband is d.w.z. dat behandeling schadelijke gevolgen heeft.