Doelen professioneel handelen


Professioneel handelen kenmerkt zich in belangrijke mate door doeltreffendheid en doelmatigheid. Waar voor hulpvragers de oplossing doorgaans centraal staat, hanteert u als professional een aanzienlijk meer omvattender perspectief op doelen.

Hoe doe ik dat?

In uw afwegingen betrekt u, uiteraard geformuleerd in termen van het onderwerp en uw eigen beroepscultuur (zie bijv. geneeskunde), de volgende criteria voor doeltreffendheid:

1. procesmaten, zoals:

- het leveren van state of the art dienst- of hulpverlening;

- het zorgen voor een goede bedrijfsvoering van het oplossingsproces, inclusief een adequate bejegening.

2. uitkomstmaten, zoals:

- geruststelling;

- oplossing van het probleem;

- vermindering van de hinder die het probleem veroorzaakt;

- preventie.

3. satisfactiematen, zoals:

- (on)tevredenheid

- afname klachten

- toename welbevinden.