Afwegingen behandelaar

Het bepalen welke behandeling de beste oplossing vormt voor wel probleem, is een specifieke toepasing van probleemoplossen. Nadat vastgesteld is wat de kern van het probleem is, tekent zich een beeld af van wat er verder (nog) moet gebeuren om het probleem op te lossen. Soms is dat vervolgonderzoek, soms kan met het oplossen zelf worden begonnen. Het bepalen wat er eventueel nog aan (tussen)stappen nodig is, wordt ook wel de indicatiestelling genoemd.

Hoe doe ik dat?
U beantwoordt de volgende vragen:
1. Is de indicatie juist?
2. Is de therapie werkzaam?
3. Is de therapie doeltreffend (toepasbaar en haalbaar)? 
4. Is de therapie doelmatig?
5. Is de behandeling wel zinvol voor deze patient?