GP: B. Diagnostiek

Diagnostiek is het benoemen van een ziekte of aandoening in termen van een herkenbaar geheel van klachten of symptomen, aandoening (de diagnose), onderliggende verklaringen en het te verwachten beloop (prognose). De anamnese is vaak de eerste opstap naar de diagnose. Er zijn verschillende soorten diagnoses die alle, samen met geneeskundige kennis de basis vormen waarop behandeling plaatsvindt.

Hoe doe ik dat?
maandoverzicht bijhouden1. u maakt een differentiële diagnose; er vindt een eerste schifting plaats van mogelijke oorzaken, op grond waarvan vervolgens een meer verfijnd zoekproces begint. Een veelgebruikte vorm hiervoor is de klachtgerichte anamnese.
2. u brengt hiërarchie aan in de differentiële diagnose; als sprake is van een relatief groot aantal mogelijke verklaringen, is het handig om op basis van waarschijnlijkheid een rangorde aan te brengen om het verfijnde zoekproces mee te ordenen. Twee criteria spelen hierbij een hoofdrol: waarschijnlijkheid en implicaties.
3. u stelt DE diagnose; op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek wordt vastgesteld wat de verklaring is voor de klachten.