GP: A. Kennismaking

De eerste kennismaking met de patient en diens probleem vindt vaak plaats in de vorm van een anamnese- of intakegesprek. 

Hoe doe ik dat?
Na een persoonlijke kennismaking in de vorm van het geven van een hand en het noemen van uw naam, en eventueel een korte sociale introductie (bijv. ''Kon u het gemakkelijk vinden''), volgen de onderdelen:
1.reden van komst achterhalen;
2. gespreksdoel vaststellen.
Op basis van de verkregen informatie, wordt vervolgens:
3. de gespreksagenda opgesteld.