4. Counsellen

Counsellen is een niet-sturende manier van adviseren die men kan gebruiken om steun te bieden bij het nemen van lastige beslissingen of het oplossen van dilemma's. De taak van de counseler is zorg te dragen voor een zorgvuldig beslissingsproces.

Hoe doe ik dat?

Meer weten over communicatie? Zie ook de ELO-communicatie: Consultvoering: Counsellen