5. Zelfmanagement

Zelfmanagement houdt in dat men optimaal voor zichzelf zorgt ondanks een (blijvende) aandoening als PMS. Voortbouwend op goede informatie en het vermogen om problemen aan te pakken, betekent zelfmanagement vooral dat men de patient zelf (weer) volledige verantwoordelijkheid laat nemen voor het dagelijks leven, inclusief contacten met anderen.   

Hoe doe ik dat?

  1. Zorg dat uw patient goed geinformeerd is over PMS, maar ook over de zorg en hulpverlening  in het algemeen
  2. Neem de klachten serieus
  3. Neem de gevoelens van uw patient serieus 
  4. Gebruik de juiste geneesmiddelen op de juiste wijze
  5. Wendt u desgewenst (als collega) tot de juiste deskundigen of verwijs de patient 
  6. Stimuleer patient om steun te mobiliseren bij partner, vrienden, etc.
  7. Laat merken wat u zelf ergens van vindt, geef feedback 
  8. Overleg in plaats van eisen te stellen.

Vragen over dit onderwerp (tbv VETO) vindt u hier.