Vragen tbv VETO

 

Inleiding
Wie ziek is of klachten heeft, moet vaak noodgedwongen een beroep doen op anderen of op andere wijze met mensen en instanties samenwerken.  
Hoe doe ik dat?
·                     U mobiliseert steun van naasten, vrienden en kennissen
·                     U overlegt met hulpverleners en instanties over de aanpak van uw klachten en de gevolgen daarvan.
Steun mobiliseren
Steun mobilseren betekent dat u actief op zoek gaat naar hulp van naasten, vrienden en kennissen.
Hoe doe ik dat?
· U benadert de juiste persoon of instantie
· U bereidt het verzoek aan de ander goed voor
· U zorgt voor een goede samenwerking
· U herstelt eventuele verstoringen in het contact
· U neemt op passende wijze afscheid. 
Hoe kunt u het beste steun mobiliseren? à u benadert de juiste persoon of instantie, u bereidt het verzoek aan de ander goed voor, u zorgt voor een goede samenwerking, u herstelt eventuele verstoringen in het contact en u neemt op passende wijze afscheid.
Wie kan ik het best om hulp vragen?
Hulp bestaat er in soorten en maten. Het is van belang bij het juiste adres aan te kloppen.
Hoe doe ik dat?
·                   Naasten; als het gaat om steun, troost en praktische zaken
·                   Artsen; voor medische vragen en klachten raadpleegt u uw arts (huisarts of gynaecoloog)
·                   Andere hulpverleners; voor andersoortige vragen die een deskundig advies of behandeling vragen 
·                   Lotgenoten; voor advies en steun die verder gaan wat uw naasten kunnen bieden
·                   Zorgverzekeraar; de meeste zorgverzekeraars beschikken over een service- of voorlichtingsdienst die u verder kan helpen om bij tal van vragen.
Bij wie kunt u het beste aankloppen voor advies en steun die verder gaat dan uw naasten kunnen bieden? à Lotgenoten
Naasten
Onder naasten verstaat men partners, kinderen, ouders, familie en vrienden, kortom iedereen die emotioneel dichtbij u staat. Naasten kunnen een belangrijke bron van steun zijn door u met hun aanwezigheid, raad en daad terzijde te staan. Soms gaat dat vanzelf, soms moet u de gewenste steun mobiliseren.
Waarom kunnen naasten een belangrijke bron van steun zijn? à zij kunnen u met hun aanwezighei, raad en daad terzijde staan.


Artsen
Eerste aanspreekpunt voor vrouwen met PMS is doorgaans de huisarts. Indien nodig vindt verwijzing naar andere professionele hulpverleners, maar ook naasten en lotgenotencontact kunnen bij het aanpakken van problemen worden ingezet.
Hoe benadert een arts PMS?
Zowel huisartsen als specialisten werken volgens een vast stramien dat uit de volgende stappen bestaat (zie demo's onder tab VETO):
1.           kennismaking- en probleemoriëntatie; eerste verkennig van de klachten
2.           diagnostiek; vaststellen van de ziekte en de meest waarschijnlijke oorzaken daarvoor  
3.           indicatiestelling; bepalen wat er verder aan onderzoek of behandeling nodig is
4.           informed consent; met de patient tot overeenstemming komen over de aard van de ziekte en wat daar het best aan gedaan kan worden  
5.           behandelen; het nemen van maatregelen of geven van adviezen 
6.           afsluiting; nagaan of de behandeling heeft geholpen, eventueel verwijzen naar andere hulpverlener.   
Wie is het eerste aanspreekpunt voor PMS-patienten? à De huisarts
Lotgenotencontact
Zelfhulpgroepen kunnen vrouwen erkenning en hulp geven voor hun problemen.
Wat is het nut van lotgenotencontact? à Zelfhulpgroepen kunnen vrouwen erkening en hulp geven.


Overleggen
 Overleggen betekent dat men op gelijkwaardige wijze vorm geeft aan het contact. Men brengt zijn eigen mening in, maar probeert die niet ten koste van de goede verstandhouding op te leggen. Beide partijen streven er naar om tot een oplossing te komen, waarin men elkaars standpunt gaat delen (overtuigen) of men er in slaagt verschillende standpunten te verenigen. 
Hoe doe ik dat?
1.    U besteedt expliciet aandacht aan de mening van de ander
2.    U verwoordt (nogmaals) zo helder mogelijk uw eigen visie
3.    U zoekt samen naar een oplossing.
Bijzondere vormen van overleg zijn: feedback, omgaan met klachten en kritiek en vergaderen.
Wat is de definitie van overleggen? à Op gelijkwaardige wijze vorm geven aan het contact.Beide partijden streven er naar om tot een oplossing te komen, waarin men elkaars standpunt gaat delen of men er in slaagt verschillende standpunten te verenigen.
(Volgens mij heb ik bij de volgende onderwerpen al vragen gemaakt bij de consultserie)
Geneesmiddelen die hormoonwisselingen verminderen
Er zijn verschillende geneesmiddelen die ervoor zorgen dat er minder hormoonwisselingen optreden. In een normale menstruatiecyclus is er twee weken voorafgaand aan de menstruatie een eisprong. Na de eisprong worden andere hormonen aangemaakt dan voor de eisprong. Medicijnen die ervoor zorgen dat u geen eisprong hebt, hebben dan ook als gevolg dat er minder hormoonwisselingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
·                     Orale anticonceptiva (de pil)
·                     Oestrogeen
·                     Progesteronpreparaten 
·                     Progesteron-spiraaltje (de Mirena)
 
Let op: het effect van al deze middelen is soms goed, maar soms ook niet. Dat kan per persoon verschillen en bij onderzoek blijkt vaak dat gemiddeld genomen het effect van nep-medicatie (placebo) even goed is!