7. Feedback geven

Feedback geven is het beinvloeden van anderen door uw mening te geven over het de gedrag van de ander. Daartoe moet feedback bruikbaar & aanvaardbaar zijn. 
 
Hoe doe ik dat?