09. Aanpak van artsen?

Artsen vormen enerzijds belangrijke hulpverleners voor vrouwen met PMS. Anderzijds rapporteren vrouwen nogal wisselende ervaringen met hun artsen. Het is handig om in ieder geval in grote lijnen te weten wat men ongeveer kan verwachten van collegae op dit gebied.

Hoe doe ik dat?

Onder tab VETO vindt u verschillende videofragmenten die verschillende benaderingen van diverse soorten artsen illustreren.