4. Plan van aanpak

Een probleem oplossen vraagt vaak om het nemen van maatregelen, die op hun beurt weer allerlei gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Hoe doe ik dat?