2. Hoofdprobleem

Door de oorzaken en gevolgen van een probleem in kaart te brengen, weet men doorgaans beter in welke richting men (later) de oplossing moet zoeken. Bij PMS gaat het niet zozeer om het klachtenpatroon zelf, dat is immers afhankelijk vann menstruatiecyclus, maar vooral om de hinder of last die men van de klachten ondervindt. 

Hoe doet u dat?