Samen oplossing zoeken

Bij een gelijkwaardig contact moeten alle partijen zich kunnen vinden in de oplossing. Daarom is het van belang iedereen actief te betrekken bij het zoeken naar die oplossing.

Hoe doe ik dat?