Uw mening geven

Overleggen vraagt dat u uw standpunt op een zodanig acceptabele wijze naar voren brengt dat het niet ten koste gaat van een goede verstandhouding. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt uw standpunt zo helder en beknopt mogelijk
  2. U gebruikt overzichtelijke porties informatie (hapklare brokken) 
  3. U geeft regelmatig de gelegenheid om te reageren 
  4. Wees hard voor het probleem, maar zacht voor de persoon
  5. Spreek in de ik-vorm
  6. Gebruik de enerzijds-anderzijdsformulering.