Uw standpunt naar voren brengen

Overleggen vraagt dat u uw standpunt op een zodanig acceptabele wijze naar voren brengt dat het niet ten koste gaat van een goede verstandhouding. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt uw standpunt zo helder en benopt mogelijk
  2. U gebruikt overzichtelijke porties informatie (hapklare brokken) 
  3. U geeft regelmatig de gelegenheid om te reageren 
  4. U gebruikt metacommunicatie om greep op het gesprek te houden
  5. Wees hard voor het probleem, maar zacht voor de persoon
  6. Spreek in de ik-vorm
  7. Gebruik de enerzijds-anderzijdsformulering.