Expertise m.b.t. PMS

Er zijn veel beroepsgroepen of disciplines die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van PMS. In eerste instantie gaat het om de huisarts en de gynaecoloog. In tweede instantie kunnen deze artsen de hulp inroepen van de endocrinoloog (hormoonspecialist), de psycholoog of psychiater, maar men kan ook een beroep doen op maatschappelijk werk, de dietiste en de fysiotherapeut. Ook lotgenoten kunnen een bron van steun zijn.