Draagkracht

Onder draagkracht verstaat men het vermogen om problemen, en het daarmee gepaard gaande lijden, te verdragen. Draagkracht is nauw verbonden met het vermogen om adequaat met problemen om te gaan (coping).