PM-lijst

1. Videofragmenten van:
- patient bij huisarts (fout/goed)
- patient bij gynaecoloog (fout/goed)
- patient bij psycholoog
- patient bij ervaringsdeskundige

2. Bijscholingsmodule(s) voor (H)AIOS (OG)
- presentatie van Jules als uitgangspunt
- aanvullende teksten als lesmateriaal
- vragen en opdrachten bedenken
- demo op Ahmas zetten

3. Teksten afmaken:
- PMS medicatie checken!!!
- Zelfzorg
- Mondige patient

4. Literatuur plus uitleg:
- recente bevindingen over PMS
- placebo

5. Vormgeving:
- screeningskaartje
- layout geheel
- hoe kopieren van Ahmas-PMS --> site? 

6. Publiciteit:
- wie gaan we benaderen? 
- hoe doen we dat; voorstel enquete

Overige zaken:

- http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/videos/53/pms